Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Programowanie obiektowe w C++ – System rezerwacji biletów w kinie cz. III

Gościnie autorem wpisu jest Adam Sawicki.

Właściciel kina jest bardzo zadowolony z naszego oprogramowania. Zyski ciągle rosną a zarząd już wydał plany rozbudowy budynku o cztery nowe sale. Dostaliśmy zlecenie modernizacji systemu, aby obsługiwał on wszystkie pięć seansów.

Wstępnie przeanalizujmy sytuację. Nie ma najmniejszej wątpliwosci, że klient chcący dokonać rezerwacji jest już zdecydowany na konkretny film. Dlatego system powinien umożliwić najpierw wybór filmu, dopiero potem miejsca.

Podobno dwie rzeczy są w życiu pewne – śmierć i podatki. Chciałbym zasugerować jeszcze trzecią sytuację – zmiany w kodzie :-)

Przyjrzyjmy się klasie Kino. Czyż nie stanowi ona dobego materiału na klasę Film? :-) W jednej sali wyświetlany jest jeden film (przeważnie :-)), dlatego Film może zawierać tytuł filmu oraz miejsca w sali, w której jest oglądany. Rozważmy klasę Film powstałą po modyfikacji klasy Kino:

class Film
{
private:
  
  char tytul[100]; // dodajemy prywatną własność tytuł
  static const int ilosc_miejsc = 30; // resza prywatnych własności bez zmin
  int wybrane_miejsce;
  Miejsce wszystkie_miejsca[ilosc_miejsc];
  
public:
  Film() // konstruktor domyślny
  {
    strcpy(tytul, ""); // uzupełniamy konstruktor domyślny o tytuł
    wybrane_miejsce = 0; // reszta bez zmian
    int i = 0;
    
    for(i = i; i < ilosc_miejsc; i++)
    {
      wszystkie_miejsca[i] = Miejsce("","",i+1,false);
    }
  }
  
  Film(char t_tytul[]) // przeładowanie konstruktora
  {
    strcpy(tytul, t_tytul); // przypisujemy konkretny tytuł
    wybrane_miejsce = 0; // dalsza część bez zmian
    int i = 0;
    
    for(i = i; i < ilosc_miejsc; i++)
    {
      wszystkie_miejsca[i] = Miejsce("","",i+1,false);
    }
  }
  
  void wybierz_miejsce() // bez zmian
  {
    cout << "Wybierz numer miejsca (lub 0 aby wyjsc):" << endl << endl;
    
    cin >> wybrane_miejsce;
    
    if(wybrane_miejsce < 0 || wybrane_miejsce > ilosc_miejsc)
    {
      if(wybrane_miejsce != 0)
      {
        wybrane_miejsce = 0;
        cout << "Nie ma takiego miejsca" << endl << endl;
      }
    }
  }
  
  void wyswietl_wszystkie_miejsca() // bez zmian
  {
    int i = 0;
    
    for(i = i; i < ilosc_miejsc; i++)
    {
      wszystkie_miejsca[i].wypisz();
    }
    
    cout << endl << "Wszystkich miejsc: " << ilosc_miejsc << endl;
  }
  
  void wyswietl_wolne_miejsca() // bez zmian
  {
    int i = 0;
    int wolne = 0;
    
    for(i = i; i < ilosc_miejsc; i++)
    {
      if(!wszystkie_miejsca[i].jestZarezerwowane())
      {
        wszystkie_miejsca[i].wypisz();
        wolne++;
      }
    }
    
    cout << endl << "Wolnych miejsc: " << wolne << endl;
  }
  
  void wyswietl_zarezerwowane_miejsca() // bez zmian
  {
    int i = 0;
    int zarezerwowane = 0;
  
    for(i = i; i < ilosc_miejsc; i++)
    {
      if(wszystkie_miejsca[i].jestZarezerwowane())
      {
        wszystkie_miejsca[i].wypisz();
        zarezerwowane++;
      }
    }
    
    cout << endl << "Zarezerwowanych miejsc: " << zarezerwowane << endl;
  }
  
  void dodaj_rezerwacje() // bez zmian
  {
    cout << "Dodaj rezerwacje:" << endl << endl << endl;
    
    wyswietl_wolne_miejsca();
    wybierz_miejsce();
    
    if(wybrane_miejsce != 0)
    {
      wszystkie_miejsca[wybrane_miejsce-1].rezerwuj();
    }
    
    czekaj_na_klawisz();
  }
  
  void anuluj_rezerwacje() // bez zmian
  {
    
    cout << "Anuluj rezerwacje:" << endl << endl << endl;
    
    wyswietl_zarezerwowane_miejsca();
    wybierz_miejsce();
    
    if(wybrane_miejsce != 0)
    {
      wszystkie_miejsca[wybrane_miejsce-1].anuluj_rezerwacje();
    }
    
    czekaj_na_klawisz();
  }
  
  void sprawdz_miejsce() // bez zmian
  {
    cout << "Sprawdz rezerwacje:" << endl << endl << endl;
    wybierz_miejsce();
    
    if(wybrane_miejsce != 0)
    {
      wszystkie_miejsca[wybrane_miejsce-1].wypisz();
      wyczysc_miejsce();
    }
    
    czekaj_na_klawisz();
  }
};

Klasę uzupełniliśmy jedynie o tytuł. Zmian jest niewiele, ale za to możliwości przybyło bardzo dużo. Wcześniejsza wersja programu zakładała, że dla jednej sali można zarezerwować miejsce tylko na jeden film. Nie jest to do końca prawda, ponieważ w jednej sali może odbyć się kilka seansów dzienne o wybranych godzinach. Aby nie komplikować kodu, poczyńmy takowe założenie również teraz. O nadaniu projektowi realizmu porozmawiamy później, obiecuję :-)

Aby menu naszego programu w dalszym ciągu działało, nie ominie nas napisanie nowej klasy Kino, będącej managerem wszystkich obiektów klasy Film.

class Kino
{
  
private:
  
  // klasa powinna zarządzać obiektami klasy Film
  
public:
  
  Kino()
  {
    // konstruktor domyślny
  }
  
  void wyswietl_wszystkie_miejsca()
  {
    // wyświetl wszystkie miejsca ze wszystkich sal
  }
  
  void wyswietl_wolne_miejsca()
  {
    // wyświetl wolne miejsca ze wszystkich sal
  }
  
  void wyswietl_zarezerwowane_miejsca()
  {
    // wyświetl zarezerwowane miejsca ze wszystkich sal
  }
  
  void dodaj_rezerwacje()
  {
    // dodaj rezerwację na wybrany film i miejsce
  }
  
  void anuluj_rezerwacje()
  {
    // anuluj rezerwację na wybrany film i miejsce
  }
  
  void sprawdz_miejsce()
  {
    // sprawdz dostępność miejsca na wybrany film
  };
};

Dodatkowo bradzo pomocne będą następujące metody:

void dodaj_film(char t_tytul[])
{
   // utworzymy kolejny obiekt klasy Film i zainicjalizujemy tytuł
}

void wybierz_film()
{
   // wybierzemy numer filmu
}

void wyswietl_wszystkie_filmy()
{
   // wyświetliny numery i tytuły filmów w systemie
}

Plan już jest. Teraz realizacja. Zacznijmy od podania składników prywatnych. Wiemy, że powinniśmy obsłużyć 5 sal kinowych, dlatego potrzebujemy 5 obiektów klasy Film. Dodatkowo, przyda się zmienna przechowująca numer wybranego filmu. Dodając kolejne filmy do systemu musimy wiedzieć czy nie przekroczyliśmy limitu pieciu sal, dlatego licznik filmów w systemie również zostanie użyty.

static const int ilosc_filmow = 5; // dopuszczalna ilość filmów w systemie
int wybrany_film; // numer wybranego filmu
Film wszystkie_filmy[ilosc_filmow]; // tablica obiektów klasy Film
int ilosc_dodanych_filmow; // aktualna ilość dodanych filmów

W konstruktorze domyślnym przypiszemy wartości do wybrany_film i ilosc_dodanych_filmow:

Kino()
{
  wybrany_film = 0;
  ilosc_dodanych_filmow = 0;
}

Cóz nam z kina kiedy nie ma w nim filmów. Rozbudujmy metodę dodaj_film:

void dodaj_film(char t_tytul[])
{
  if(ilosc_dodanych_filmow<ilosc_filmow) // sprawdźmy, czy mozemy dodać kolejny film
  {
    wszystkie_filmy[ilosc_dodanych_filmow] = Film(t_tytul); // dodajmy film o podanym tytule t_tytul
    ilosc_dodanych_filmow++; // zwiększmy licznik filmów o 1
    
    cout << "Dodano film " << t_tytul << endl;
  }
  else
  {
    cout << "Maksymalna liczba filmow dodana" << endl;
  }
}

Mając filmy w systemie, sprawdźmy stan miejsc poprzez uzupełnienie metod wyswietl_wszystkie_miejsca, wyswietl_wolne_miejsca i wyswietl_zarezerwowane_miejsca.

Zanim to zrobimy, dodajmy do klasy Film metodę wypisz:

void wypisz()
{
  cout << endl << "tytul: " << tytul << endl;
}

Dzięki niej metoda wyswietl_wszystkie_miejsca wygląda tak:

void wyswietl_wszystkie_miejsca()
{
  int i = 0;
  
  for(i = i; i < ilosc_dodanych_filmow; i++) // dla wszystkich dodanych filmow
  {
    wszystkie_filmy[i].wypisz(); // wypisz tytuł filmu
    wszystkie_filmy[i].wyswietl_wszystkie_miejsca(); // wypisz wszystkie miejsca na sali
  }
}

Filozofia żadna, ponieważ wykorzystujemy tutaj już wcześniej napisane funkcje. Idąc tym tropem, wyswietl_wolne_miejsca:

void wyswietl_wolne_miejsca()
{
  int i = 0;

  for(i = i; i < ilosc_filmow; i++)
  {
    wszystkie_filmy[i].wypisz();
    wszystkie_filmy[i].wyswietl_wolne_miejsca();
  }
}

oraz funkcja wyswietl_zarezerwowane_miejsca:

void wyswietl_zarezerwowane_miejsca()
{
  int i = 0;

  for(i = i; i < ilosc_filmow; i++)
  {
    wszystkie_filmy[i].wypisz();
    wszystkie_filmy[i].wyswietl_zarezerwowane_miejsca();
  }
}

Zanim dodamy pierwszą rezerwację, przygotujmy sobie metodę wybierającą film. Wyświetlenie ich listy okaże się badzo pomoce.

void wyswietl_wszystkie_filmy()
{
  int i = 0;
  
  for(i = i; i < ilosc_filmow; i++)
  {
    cout << "Film nr. " << i+1 << ": ";
    
    wszystkie_filmy[i].wypisz();
    cout << endl;
  }
  
  cout << endl << "Wszystkich filmow: " << ilosc_filmow << endl;
}

void wybierz_film()
{
  wyswietl_wszystkie_filmy();
  
  cout << "Wybierz numer filmu (lub 0 aby wyjsc):" << endl << endl;
  cin >> wybrany_film;// pobierz numer filmu
  
  if(wybrany_film < 0 || wybrany_film > ilosc_dodanych_filmow) // sprawdź czy jest poprawny
  {
    if(wybrany_film != 0)
    {
      wybrany_film = 0;
      cout << "Nie ma takiego filmu" << endl << endl;
    }
  }
}

Dzięki tym funkcjom dodamy rezerwację :-)

void dodaj_rezerwacje()
{
  cout << "Dodaj rezerwacje:" << endl << endl << endl;
  
  wyswietl_wszystkie_filmy();
  wybierz_film();
  
  if(wybrany_film != 0)
  {
    wszystkie_filmy[wybrany_film-1].dodaj_rezerwacje();
  }
}

Tutaj rownież używamy istniejacej metody. Bez najmniejszego problemu zaimplementujemy anuluj_rezerwacje oraz sprawdz_miejsce:

void anuluj_rezerwacje()
{
  
  cout << "Anuluj rezerwacje:" << endl << endl << endl;
  
  wyswietl_wszystkie_filmy();
  wybierz_film();
  
  if(wybrany_film != 0)
  {
    wszystkie_filmy[wybrany_film-1].anuluj_rezerwacje();
  }
}

void sprawdz_miejsce()
{
  cout << "Sprawdz rezerwacje:" << endl << endl << endl;
  
  wyswietl_wszystkie_filmy();
  wybierz_film();
  
  if(wybrany_film != 0)
  {
    wszystkie_filmy[wybrany_film-1].sprawdz_miejsce();
  }
}

Doając kilka filmów do sytemu

kino.dodaj_film("film1");
kino.dodaj_film("film2");
kino.dodaj_film("film3");
kino.dodaj_film("film4");
kino.dodaj_film("film5");

czynimy z niego potężne narzędzie w rękach managera kina :-D

Strony: 1 2

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

, , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Komentarze (8)

 • Zażenowany pisze:

  Ciekawe, które kino chciałoby tego użyć…

  • lukas124 pisze:

   W obecnej formie, żadne. To nie jest system produkcyjny dla klienta, tylko po to, żeby zrozumieć na czym polega programowanie zorientowane obiektowo. Dalej można ten program rozwijać, a to jest dobry początek ;)

 • Piotr Piotrowski pisze:

  Gdybym na prawdę potrzebował bardzo prosty program do sprzedaży miejsc numerowanych to dało by się ten adoptować ??

  • lukas124 pisze:

   Adoptować w jakim sensie?

   • Piotr Piotrowski pisze:

    Dostosować do rzeczywistego wyglądu sali i drukować bilety zgodne z układem siedzeń.

   • lukas124 pisze:

    Jeżeli funkcjonalności tego programu Panu odpowiadają to jak najbardziej tak. Moim zdaniem aby to użyć komercyjnie trzeba by dorobić jeszcze kilka rzeczy jak na przykład interfejs i zapis danych.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest