Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Instrukcja wyboru (CASE-OF-ELSE)

Instrukcja wyboru CASE-OF-ELSE jest w Pascalu wykorzystywana do zapisywania rozgałęzienia obliczeń.

Ogólna składnia instrukcji CASE wygląda następująco:

case {warunek} of
 wartosc1: {instrukcja-1};
 wartosc2: {instrukcja-2};
 wartosc3: {instrukcja-3 ...itd.};
end;

Albo:

case {warunek} of
 wartosc1: {instrukcja-1};
 wartosc2: {instrukcja-2};
 wartosc3: {instrukcja-3 ...itd.};
 else {instrukcja-3 zostanie wykonana w przypadku niespełnienia warunku wcześniej};
end;

Przykład zastosowania instrukcji wyboru CASE-OF-ELSE:

PROGRAM instrukcjaCase;
USES crt;
VAR ocena:byte;
BEGIN
  ClrScr;
  writeln('Podaj swoją ocenę z informatyki w formie liczby: ');
  read(ocena);
  CASE ocena OF
    1: write('Niedostateczny');
    2: write('Dopuszczający');
    3: write('Dostateczny');
    4: BEGIN
      writeln('Dobry');
      write('Gratulujemy!');
    END;
    5: write('Bardzo dobry!');
    6: write('Celujący!');
  ELSE write('Podałeś nieprawidłową ocenę, spróbuj jeszcze raz...');
  END;
  repeat until keypressed();
end.

oraz:

PROGRAM instrukcjaCase;
USES crt;
VAR liczba:byte;
BEGIN
  ClrScr;
  writeln('Podaj dowolną liczbę całkowitą: ');
  read(liczba);
  CASE liczba OF 
    0..10,20..30: writeln('Podałeś liczbę z przedziału od 0 do 10 lub 20 do 30');
  ELSE writeln('Podałeś liczbę z poza przedziału od 0 do 10 oraz 20 do 30');
  END;
  repeat until keypressed();
end.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest