Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Pętla iteracyjna (FOR-TO-DO)

Pętla iteracyjna (pętla licznikowa) to rodzaj pętli w ramach, której następuje wykonanie określonej liczby iteracji. Do kontroli ilości wykonanych iteracji w pętli For stosuje się specjalną zmienną sterującą, kontrolną lub licznikową. Przejście do kolejnej iteracji powoduje zmianę wartości zmiennej sterującej, a następnie sprawdzenie podanego warunku. Jeżeli warunek, jaki zawiera pętla zwróci true, instrukcja wykona kolejne powtórzenie. Natomiast, jeżeli podany warunek zwróci false, to pętla zostanie przerwana (jej wykonywanie zakończy się).

FOR zmienna:=0 {do zmiennej sterującej przypisujemy początkową wartość}
   TO 10 {określamy końcową wartość zmiennej sterującej}
   DO {podajemy kod jaki ma być wykonany w pętli...}
     BEGIN
       writeln(a);
       write('treść pętli');
     END; {zamykamy klamrę BEGIN-END; - UWAGA: wymagana jest ona tylko w tedy, kiedy mamy więcej niż jedną instrukcję}

Ogólna składnia pętli iteracyjnej FOR TO DO języka Pascal wygląda następująco:

W ramach praktycznych ćwiczeń, napiszmy sobie program, który wyświetla liczby od 1 do 10 przy użyciu pętli FOR:

program liczbyFor;
uses CRT;
var a:byte;
Begin
  FOR a:=0 TO 10 DO
    write(a);
End.

Oraz program, który wyświetla liczby parzyste, z przedziału od 0-20:

program liczbyParzyste;
uses CRT;
var a:byte;
Begin
   FOR a:=0 TO 10 DO
     write(2*a);
End.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest