Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Pętla While-Do

Pętla While DO jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona bowiem, sprawdzenie warunku na samym początku w przeciwieństwie do instrukcji REPEAT UNTIL gdzie warunek sprawdzany jest na jej końcu.

Ogólna składnia pętli While Do wygląda tak:

WHILE {warunek} DO
   BEGIN {otwieramy klamrę BEGIN-END, w przypadku gdy podany kod będzie składał się z więcej niż jednej instrukcji}
     {kod}
   END; {zamykamy klamrę BEGIN-END}

Przykład zastosowania pętli WHILE-DO:

WHILE a = 0 DO
   BEGIN
     write('Podaj jeszcze raz liczbę (ma ona być różna od 0): ');
     readln(a);
   END;

Powyższa pętla będzie działać do momentu kiedy nie zostanie podana liczba różna od 0 (wtedy warunek podany na początku instrukcji zwróci false czyli będzie nie prawdziwy i pętla nie zostanie wykonana).

W ramach praktycznego ćwiczenia przeróbmy więc program z poprzedniego artykułu, ale tak aby zamiast pętli REPEAT-UNTIL użyć instrukcję WHILE-DO:

program dzielenie-repeat;
uses CRT;
var
  a,b:byte;
  wynik:real;

begin
  ClrScr;
  Write('Podaj pierwszą liczbę: ');
  Readln(a);
  Write('Podaj liczbę różną od 0: ');
  Readln(b);
  
  WHILE b = 0 DO
    BEGIN
       write('Podaj jeszcze raz liczbę (ma ona być różna od 0): ')
       readln(b);
    END;

  wynik := a/b;
  write('Wynik dzielenia wynosi: ', wynik:4:2);

  repeat until KeyPressed;
end.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest