Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Poznajemy operatory arytmetyczne

Zastanawialiście się kiedyś, co można by było robić na komputerze gdyby nie było matematyki (oczywiście pomijamy fakt, że w takim wypadku komputery by w ogóle nie istniały)? Odpowiedź jest prosta: nic. Wszystkie aplikacje komputerowe oraz strony internetowe działają w oparciu o różne algorytmy, mniej lub bardziej skomplikowane.

Jednymi z najprostszych zadań matematycznych jakie możemy sobie wyobrazić i jakie może wykonać program komputerowy jest dodawanie, odejmowani, mnożenie oraz dzielenie. W TP, jak i w innych językach programowania mamy do dyspozycji tak zwane operatory arytmetyczne, którymi są po prostu zwykłe znaki matematyczne:

OperatorOpis
+dodawanie (plus dwuargumentowy)
odejmowanie (minus dwuargumentowy)
zmiana znaku (minus jednoargumentowy)
*mnożenie
/dzielenie
divdzielenie całkowite
modreszta z dzielenia (operator modulo)

Dzięki nim, program komputerowy może wykonywać różnego rodzaju obliczenia. Napiszmy więc prosty cztero-działaniowy kalkulator.

program kalkulator;
uses crt;
var
  liczba1,liczba2,wynikDodawania,wynikOdejmowania,wynikDzielenia,wynikMnozenia:integer;
begin
  ClrScr; {czyścimy ekran}
  write('Podaj pierwszą liczbę: ');
  readln(liczba1);
  write('Podaj drugą liczbę: ');
  readln(liczba2);
  wynikDodawania := liczba1 + liczba2; { dodawanie }
  wynikOdejmowania := liczba1 - liczba2; { odejmowanie }
  wynikDzielenia := liczba1 / liczba2; { dzielenie - pamiętaj, że nie można dzielić przez 0! }
  wynikMnozenia := liczba1 * liczba2; { mnożenie }
  writeln('Wynik dodawania: ', wynikDodawania);
  writeln('Wynik odejmowania: ', wynikOdejmowania);
  writeln('Wynik dzielenia: ', wynikDzielenia);
  write('Wynik mnożenia: ', wynikMnozenia);
  repeat until keyPressed; {oczekujemy na wciśnięcie przycisku}
end.

Ten prosty program, demonstruje sposób działania operatorów arytmetycznych. Analizując kod, dokładnie przyjrzyj się w jaki sposób cała aplikacja działa i jaką drogę pokonują dane podczas wykonywania się programu. Możesz też zbudować bardziej skomplikowane działania na przykład: ((5-9) * 2) / (4 -2). Pamiętaj jednak o zadeklarowaniu odpowiedniego typu danych dla zmiennych, które będą zawierać wyniki.

Zadania

 1. Jaki będzie wynik obliczeń wyrażeń: 4 mod 9; --2-8; 4/5 mod 3; 3/(5 mod 2); 8 div 6; 2 div 4. Aby uzyskać wyniki nie używaj kalkulatora, ale napisz odpowiedni program w Pascalu.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest