Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Tablice dwuwymiarowe

Tablice dwuwymiarowe to nieco bardziej rozbudowane tablice jednowymiarowe. Tworzy się je w następujący sposób:

VAR
tablica : array [1..10,1..10] of integer;

Ogólny kod:

VAR
dowolna_nazwa_tablicy : array [1..10,1..10] {liczba elementów tablicy czyli od 1 do 10 poziomo i 1 do 10 pionowo} of integer; {typ danych np. integer, byte, single itd.}

Zadeklarowana powyżej tablica dwuwymiarowa wizualnie będzie wyglądać tak:

x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

Oczywiście nie będzie zawierała ona żadnych danych.

Do odczytu i zapisu danych w tablicach dwuwymiarowych używa się zagnieżdżonych pętli iteracyjnych for-to-do. Prześledźmy na przykładzie jak to się odbywa:

program tabliceDwuwymiarowe;
uses CRT;
var
   tablica : array[1..10,1..10] of integer;
   i,j:byte;
begin
   clrscr;
   for i:=1 to 10 do
   begin
     for j:=1 to 10 do
        tablica[i,j] := j; {do tablicy o indeksie równemu wartości zmiennej i,j (np. 5,4) przypisujemy liczbę, która jest obecnie zapisana w zmiennej iteracyjnej}
   end;

   for i:=1 to 10 do 
   begin
     for j:=1 to 10 do 
        writeln(tablica[i,j]); {wyświetlamy wartość indeksu tablicy oznaczonego danym numerem np. tablica[1,1] - przy pierwszym wykonaniu pętli, tablica[2,1], tablica[3,1] itd.} 
   end;
repeat until keypressed; 
end.

Zapis danych:

for i:=1 to 10 do
   begin
     for j:=1 to 10 do
        tablica[i,j] := j;
   end;

Odczyt danych:

for i:=1 to 10 do 
   begin
     for j:=1 to 10 do 
        writeln(tablica[i,j]);
   end;

Do odczytu i zapisu danych używaliśmy dwóch zagnieżdżonych pętli for-to-do w przypadku tablic trójwymiarowych, używalibyśmy trzech zagnieżdżonych pętli, a w przypadku tablic czterowymiarowych czterech (tablic czterowymiarowych i wyższych praktycznie nie używa się w programowaniu).

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest