DISTINCT – Eliminacja powtarzających się danych w zapytaniach SQL

Przy pobieraniu informacji, z relacyjnej bazy danych czasami przy łączeniu tabel i wyświetlaniu wyników, dane które pobraliśmy po prostu się powtarzają. Na szczęście w SQL możemy szybko pozbyć się zbędnych wierszy…

Fot: toolmantim, Flickr | CC.

Fot: toolmantim, Flickr | CC.

Oczywiście należy tutaj pamiętać o tym, że w relacyjnych bazach danych nie znajdziemy powtarzających się wierszy, ale w wyniku różnych złączeń tabel możemy mieć powtórzone zapisane informacje. Dobrym przykładem jest sytuacja kiedy wyświetlamy informacje o zamówieniach, mogą tutaj zostać powtórzone dane ze względu na realizację kilku zakupów w ramach jednego zamówienia.

Aby uniknąć takiej sytuacji posługujemy się słowem kluczowym DISTINCT, które stawiamy zaraz po SELECT:

Ogólna składnia:

Przeczytaj również

, , , , , ,

  • Adrian

    W artykule jest bład. Nie ma słowa kluczowego DISTINC tylko DISTINCT.

    • Dzięki za uwagę, poprawiłem ;)