Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

SQL

Pobieramy i wyświetlamy dane z bazy MySQL w C++

W poprzednim artykule, pokazałem jak należy połączyć się z serwerem bazodanowym bezpośrednio z poziomu kodu C++. Naszym celem jest jednak zaimplementowanie tego mechanizmu do zbudowanego wcześniej systemu rezerwacji biletów w…

Czytam dalej →

Usuwanie danych z bazy danych w SQL

Kasowanie informacji zdezaktualizowanych w bazie danych wykonujemy za pomocą zapytania DELETE. Instrukcja ta służy do kasowania wybranych wierszy z danej tabeli, jeżeli potrzebujemy na przykład wyczyścić całą tabelę to możemy…

Czytam dalej →

Aktualizacja zapisanych danych w SQL

Bardzo często zdarza się, że zapisane dane w bazie danych muszą zostać zaktualizowane. Przykładowo jeśli mamy tabelę przechowującą numery telefonów komórkowych do naszych klientów to wiadomo, że nikt przez całe…

Czytam dalej →

Wstawianie danych do tabel w SQL

Jedną z podstawowych funkcji SQL’a jest wstawianie nowych danych do wcześniej utworzonych tabel w bazie danych. Prawdę mówiąc, jest to jedna z fundamentalnych możliwości oferowanych przez SQL. Czym była by…

Czytam dalej →

Tworzenie, usuwanie i modyfikacja tabel w SQL

Dane w typowych bazach danych (np. MySQL, MsSQL) przechowywane są w tak zwanych relacjach czyli inaczej mówiąc tabelach. Tabele oczywiście składają się z wierszy (rekordów) i określonego typu kolumn. W…

Czytam dalej →

Funkcje: Procedury składowane cz. IV

Procedury składowane to pewnego rodzaju funkcje tablicowe z tym wyjątkiem, że przy procedurach składowanych mamy większe możliwości operacji na danych. Oczywiście wszystko tak jak zwykłe funkcje zapisujemy bezpośrednio na serwerze bazodanowym,…

Czytam dalej →

Funkcje: Funkcje tablicowe w SQL cz. III

Funkcje tablicowe definiowane przez programistę charakteryzują się między innymi tym, że zwracają one określone dane (na przykład tabelę) i głównie wykorzystywane są w zwykłych kwerendach po klauzuli FROM. Można więc…

Czytam dalej →

Funkcje: Zmienne lokalne w SQL cz. I

SQL jak prawie każdy język programowania pozwala na tworzenie funkcji, a co za tym idzie również zmiennych przechowujących dane. Implementacja zmiennych w kwerendzie SQL’a nie jest zbyt trudna ale należ…

Czytam dalej →

Widoki: Widoki indeksowane w SQL cz. II

Widoki indeksowane przyspieszają dostęp do zgromadzonych danych oraz ograniczają ilość wykonywanych operacji przy odczytywaniu rekordów. Zobaczmy więc jak je stworzyć. UWAGA: Omawiany materiał działa na bazach danych firmy Microsoft. Po…

Czytam dalej →

Widoki: Tworzenie i usuwanie widoków w SQL cz. I

Widok (ang View) to tak naprawdę zwykła tabela „wirtualna”, którą tworzymy za pośrednictwem normalnego zapytania. Z widoku korzystamy jak ze zwykłej tabeli, możemy więc wykonywać „na nim” dowolne kwerendy. Jest…

Czytam dalej →

Podzapytania: Operatory EXISTS, ANY, SOME, ALL w SQL cz. V

Rezultat zwracany przez podzapytanie (zapytanie wewnętrzne) można porównywać za pomocą jednego specjalnych operatorów dostępnych w SQL: EXISTS, ANY, SOME lub ALL. Możemy za ich pomocą sprawdzić między innymi czy podzapytanie zwróciło…

Czytam dalej →

Pin It on Pinterest