Obsługa zmiennych

Zmienne to najważniejszy element języków programowania. Zmienna (ang.: var), to pewnego rodzaju kontener na dane, gdzie możemy zapisać różnego rodzaju informacje, a następnie w prosty sposób się do nich odwołać.

Każda zmienna zaimplementowana w Turbo Pascalu musi mieć określony typ danych. Podstawowymi typami dostępnymi w TP są:

Typy całkowite

Typ zmiennej Zakres Rozmiar w pamięci [bajty]
ShortInt (-128..127) 1
Integer (-32768..32767) 2
LongInt (-2147483648..2147483647) 4
Byte (0..255) 1
Word (0..65535) 2

Typy rzeczywiste

Typ zmiennej Zakres Rozmiar w pamięci [bajty]
Real 2.9*10-39…1.7*1038 6
Single 1.5*10-45…3.4*1038 4
Double 5*10-324…1.7*10308 8
Extended 3.4*10-4932…1.1*104932 10
Comp -9.2*1018…9.2*1018 8

Turbo Pascal oferuje również:

  • Zmienne typu Boolean – przyjmują one wartości true lub false;
  • Zmienne typu String – przyjmują ciąg znaków;

Znamy już typy zmiennych, napiszmy więc prosty program w którym zastosujemy zmienne do zapisania liczby podanej przez użytkownika, a następnie jej wyświetlenia:

Analizując powyższy kod, należy zwrócić uwagę na sposób deklarowania zmiennych:

Funkcję read() oraz readln() (read od readln różni się tym, że readln przenosi kursor linijkę niżej, tak samo jak write i writeln) która zapisuje dane w zmiennej:

Oraz sposób wyświetlania zawartości zmiennych:

Oczywiście do programu, możemy dodać procedury takie jak ClrScr;, która czyści ekran czy pętle repeat until KeyPressed; oczekującą na wciśnięcie przycisku.

Nazwy zmiennych nie mogą zawierać spacji, znaków specjalnych, polskich liter oraz muszą zaczynać się od litery. Przy nadawaniu nazwy zmiennych dobrze się zastanów za co zmienna ma odpowiadać i nadaj jej nazwę, która w przyszłości ułatwi Ci pracę nad kodem.

Przeczytaj również