Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Obsługa zmiennych

Zmienne to najważniejszy element języków programowania. Zmienna (ang.: var), to pewnego rodzaju kontener na dane, gdzie możemy zapisać różnego rodzaju informacje, a następnie w prosty sposób się do nich odwołać.

Każda zmienna zaimplementowana w Turbo Pascalu musi mieć określony typ danych. Podstawowymi typami dostępnymi w TP są:

Typy całkowite

Typ zmiennejZakresRozmiar w pamięci [bajty]
ShortInt(-128..127)1
Integer(-32768..32767)2
LongInt(-2147483648..2147483647)4
Byte(0..255)1
Word(0..65535)2

Typy rzeczywiste

Typ zmiennejZakresRozmiar w pamięci [bajty]
Real2.9*10-39…1.7*10386
Single1.5*10-45…3.4*10384
Double5*10-324…1.7*103088
Extended3.4*10-4932…1.1*10493210
Comp-9.2*1018…9.2*10188

Turbo Pascal oferuje również:

 • Zmienne typu Boolean – przyjmują one wartości true lub false;
 • Zmienne typu String – przyjmują ciąg znaków;

Znamy już typy zmiennych, napiszmy więc prosty program w którym zastosujemy zmienne do zapisania liczby podanej przez użytkownika, a następnie jej wyświetlenia:

program liczby;
uses crt;
var
   liczba1,liczba2:integer; {deklarujemy zmienne "liczba1" oraz "liczba2" typu integer}
begin
   writeln('Podaj liczbę: '); {wyświetlamy napis na ekranie}
   readln(liczba1); {zapisujemy podaną przez użytkownika liczbę, w zmiennej "liczba1"}
   writeln('Podaj drugą liczbę: ');
   readln(liczba2);
   write('Podałeś liczby: ', liczba1, ', ', liczba2); {wyświetlamy zawartość zmiennych}
end.

Analizując powyższy kod, należy zwrócić uwagę na sposób deklarowania zmiennych:

var
zmienna:typ;
zmienna1, zmienna2:typ;

Funkcję read() oraz readln() (read od readln różni się tym, że readln przenosi kursor linijkę niżej, tak samo jak write i writeln) która zapisuje dane w zmiennej:

readln(zmienna);

Oraz sposób wyświetlania zawartości zmiennych:

write(zmienna); {wyświetlamy zawartość zmiennej}

Oczywiście do programu, możemy dodać procedury takie jak ClrScr;, która czyści ekran czy pętle repeat until KeyPressed; oczekującą na wciśnięcie przycisku.

Nazwy zmiennych nie mogą zawierać spacji, znaków specjalnych, polskich liter oraz muszą zaczynać się od litery. Przy nadawaniu nazwy zmiennych dobrze się zastanów za co zmienna ma odpowiadać i nadaj jej nazwę, która w przyszłości ułatwi Ci pracę nad kodem.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest