Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Wyznaczanie liczb pierwszych – Sito Eratostenesa

Liczby pierwsze od dawna interesują matematyków oraz hakerów. Są one bowiem wykorzystywane do szyfrowania różnego rodzaju newralgicznych danych takich jak hasła czy numery karty kredytowych. Z nastaniem ery elektroniki ich znaczenie znacznie we współczesnej matematyce znacznie wzrosło. Liczba pierwsza jest liczbą naturalną większa o jedynki i mającą dokładnie dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie. Do liczb pierwszych należą: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41… Jak widać nie ma żadnej zależności pomiędzy kolejnymi cyframi. Co więcej operując na coraz większych cyfrach będziemy znajdować coraz mniej liczb pierwszych.

Sito Eratostenesa

Lista kroków:

Krok 1:  Ustaw wszystkie elementy tablicy liczb na true

Krok 2: i ← 2;  

Krok 3: Jeśli i ≥ n, to idź do kroku 11;

Krok 4: w ← i + i;

Krok 5: Jeśli w > n, to idź do kroku 9;

Krok 6: Tablica[w] ← false;

Krok 7:  w ← w + i;

Krok 8:  Idź do kroku 5;

Krok 9:  i ← i + 1;

Krok 10: Idź do kroku 3;

Krok 11: i ← 2;

Krok 12: Jeśli i > n, to zakończ;

Krok 13: Jeśli T[i] = true, to pisz i;

Krok 14: i ← i + 1;            

Krok 15: Idź do kroku 12;

Pascal:

program sito eratostenesa;
const n = 100;
var
tablica : array[2..n] of boolean;
i, w : integer;
 
begin
 for i := 2 to n do tablica[i] := true;
 
 i := 1;
 repeat
  i := i + 1;
  w := 2 * i;
   repeat
    tablica[w] := false;
    w := w + i;
   until (w > n);
 until i > sqrt(n);
 for i := 2 to n do
 begin
  if (tablica[i]) then
  write(i, ' ');
 end;
end.

C#:

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = 0;
      Console.Write("Podaj liczbe: ");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bool[] tab = new bool[n+1];
      for (int i = 2; i * i <= n; i++)
      {
        if (tab[i] == true)
        {
          continue;
        }
        for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
        {
          tab[j] = true;
        }
      }
      Console.WriteLine("Liczby pierwsze z zakresu [0," + n + "]: ");
      for (int i = 2; i <= n; i++)
      {
        if (tab[i] == false)
        {
          Console.Write(i + " ");
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

C++:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
const int n = 100;
bool numbersTable[n + 1];
 
int main()
{
  for (int i = 2; i*i <= n; ++i )
  {
    if (numbersTable[i] == true)
      continue;
    for (int j = 2*i ; j <= n; j += i)
      numbersTable[j] = true;
  }
 
  cout << "Liczby pierwsze z przedziału od 2 do " << n << ":" << endl;
 
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    if (numbersTable[i] == false)
      cout << i << endl;
  return 0;
}

Fot: Wikipedia.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

,

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest