Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Przekazywanie do funkcji w C++ n-argumentów

Czasami kiedy piszemy jakąś funkcję tak naprawdę nie wiemy ile będziemy potrzebowali obsłużyć w niej danych. Wiąże się to z pewnym problem gdyż nie możemy po prostu napisać, że dana funkcja przyjmuje 2, 3 albo 4 argumenty. Oczywiście twórcy C++ zwrócili uwagę na ten problem i zaimplementowali specjalny mechanizm umożliwiający odczytywanie n argumentów. Mamy więc możliwość „przesyłania” do danej funkcji praktycznie nieograniczonej liczby danych (jedynym ograniczeniem jest dostępna pamięć operacyjna).

Mamy zwykłą funkcję mnozenie() przyjmującą dwa argumenty:

int mnozenie(int liczba1, int liczba2) {
  return liczba1 * liczba2;
}

Możemy ją oczywiście w prosty sposób przetestować:

#include <iostream>

using namespace std;

int mnozenie(int liczba1, int liczba2) {
  return liczba1 * liczba2;
}

int main() {
  
  cout << mnozenie(2,2); //otrzymamy wynik: 4
 
  return 0;
}

Jak widać wszystko działa poprawnie. Ale co jeśli nie znamy liczby liczb, które chcemy pomnożyć? Aby rozwiązać ten problem musimy wprowadzić drobne modyfikacje:

int mnozenie(int liczba1, ...) {
  
  va_list arg;
  int iloczyn = 1;
  int tmp = liczba1;
  va_start(arg, liczba1);
  
  while(tmp != 0) {
    iloczyn *= tmp;
    tmp = va_arg(arg, int);
  }
  
  va_end(arg);
  return iloczyn;
}

Oczywiście przy nieznanej liczbie argumentów, zawsze musimy wiedzieć jaką wartość ma ten podawany na początku oraz samym końcu ponieważ musimy w odpowiednim momencie zakończyć wykonywanie pętli aby nie dopuścić do błędu.

Jak widać na powyższym przykładzie listę argumentów będziemy przechowywać w obiekcie va_list nazwaListy; natomiast przegląd wszystkich argumentów rozpoczynamy uruchamiając funkcję va_start(nazwaListy, pierwszyArgument);. Poszczególne dane odczytywane są za pomocą funkcji va_arg(nazwaListy, typDanych);. Warto jeszcze wspomnieć że na końcu wymagane jest zamknięcie naszej listy za pomocą va_end(nazwaListy);.

Podana wyżej funkcja mnozenie() przyjmująca n argumentów, będzie mnożyć podane liczby do momentu wystąpienia 0:

#include <iostream>

using namespace std;

int mnozenie(int liczba1, ...) {
  
  va_list arg;
  int iloczyn = 1;
  int tmp = liczba1;
  va_start (arg, liczba1);
  
  while(tmp != 0) {
    iloczyn *= tmp;
    tmp = va_arg(arg, int);
  }
  
  va_end (arg);
  return iloczyn;
}

int main() {
  
  cout << mnozenie(2, 2, 2, 3, 0); //wynik: 24
 
  return 0;
}

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

, , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest