Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Pętla Repeat-Until

Pętle są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Dzięki nim, można wykonać automatycznie kilka razy dany fragment kodu, w zależności od spełnionego warunku. W niniejszym artykule poznamy pętle REPEAT UNTIL (POWTARZAJ DOPÓKI).

Ogólna składnia pętli Repeat Until wygląda następująco:

REPEAT
   {dowolny fragment kodu}
UNTIL {warunek...}; {...oraz średnik}

Zasada działania powyższej pętli jest bardzo prosta. Podany kod pomiędzy słowami kluczowymi REPEAT i UNTIL jest wykonywany dopóty, dopóki podany warunek po słowie kluczowym UNTIL nie zwróci true czyli nie będzie prawdziwy.

Uwaga: Pętla REPEAT-UNTIL zostanie zawsze wykonana przynajmniej jeden raz, ponieważ warunek sprawdzany jest dopiero na końcu. (Przeciwieństwem pętli REPEAT-UNTIL jest pętla WHILE-DO).

Przykład zastosowania pętli REPEAT:

REPEAT
   Write('Podaj liczbę różną od 0: ');
   Readln(a);
UNTIL a <> 0;

W powyższym przykładzie podany kod, będzie działał dopóty, dopóki użytkownik nie poda liczby różnej od 0 (wtedy warunek będzie prawdziwy).

Napiszmy więc program, który dzieli dwie liczby przez siebie. Do sprawdzenia czy dzielna jest różna od 0, zastosujemy pętlę REPEAT-UNTIL zamiast instrukcji warunkowej IF:

program dzielenie-repeat;
uses CRT;
var
  a,b:byte;
  wynik:real;

begin
  ClrScr;
  Write('Podaj pierwszą liczbę: ');
  Readln(a);
  
  REPEAT
    Write('Podaj liczbę różną od 0: ');
    Readln(b);
  UNTIL b <> 0;

  wynik := a/b;
  write('Wynik dzielenia wynosi: ', wynik:4:2);

  repeat until KeyPressed;
end.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest