Złączenia tabel w SQL czyli odczytywanie danych z relacyjnej bazy danych

Przechowywanie danych w jednej tabeli choć początkowo może wydawać się całkiem dobrym rozwiązaniem w rzeczywistości stwarza bardzo wiele problemów. Jednym z nich jest niepotrzebne zużywanie pamięci na zapisanie czegoś co już raz zostało w owej bazie zapisane. Duplikacja danych to nie jedyny kłopot administratora, mając zapisane wszystko w jednej tabeli tracimy sporo czasu na jej przeszukanie, a „wyciąganie” z niej konkretnie sprecyzowanych informacji jest bardzo trudne.

Raspberry-Pi

Dobrze zaprojektowana baza danych charakteryzuje się między innymi prostotą odczytywania przeróżnych informacji, a przede wszystkim brakiem powtarzających się danych.

Do ćwiczeń będziemy wykorzystywać bazę danych zbudowaną z dwóch tabel:

Tabela: pracownicy

PracownicyID (♠) Miasto (♣) Imie Nazwisko Data_urodzenia Stanowisko Data_zatrudnienia
1 1 Jan Kowalski 1984-12-23 Programista 1999-12-09
2 1 Adam Adamiak 1991-08-08 Menadżer 2011-31-01
3 3 Jakub Warszawa 1990-16-03 Programista 2010-01-04
4 2 Michał Jakubiak 1981-05-02 Projektant 1998-09-22

Gdzie kluczem (♠) jest kolumna PracownicyID.

Tabela: miastoZamieszkania

MiastoZamieszkaniaID (♣) Miasto
1 Kraków
2 Warszawa
3 Wrocław
4 Londyn

Gdzie kluczem (♣) jest kolumna MiastoZamieszkaniaID oraz  (♣).

Obie tabele zostały połączone za pomocą relacji PracownicyID -> MiastoZamieszkaniaID (♠ -> ♣). Oznacza to, że do każdego pracownika zostało przypisane jego miasto zamieszkania.

Strony: 1 2 3 4

Przeczytaj również

, , , , , , ,