Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Archiwa autora

Kontrolowanie odstępów między literami i słowami

Właściwości letter-spacing oraz word-spacing umożliwiają kontrolowanie odstępów między literami oraz między poszczególnymi słowami. Obie właściwości mogą przyjmować wartość dodatnią lub ujemną, aby określić wielkość odstępów – wartości dodatkie powodują dodanie…

Czytam dalej →

Tworzenie pionowej linii

Dzięki kaskadowym arkuszom stylów można w łatwy sposób tworzyć pionowe linie. Poniżej przedstawiony jest przykład. <div style="border-left:1px solid black; height: 200px; width: 0"></div> Zamiast black można wpisać dowolny kolor, w którym będzie…

Czytam dalej →

Formatowanie tabel za pomocą CSS

Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można kontrolować wygląd tabel. Poniższa tabela pokazuje, które właściwości CSS odpowiadają poszczególnym atrybutom znaczników Cel Atrybut tabeli Właściwości CSS Obramowanie border właściwości border Odstęp wewnątrz komórki…

Czytam dalej →

Trzy sposoby na definiowanie stylów CSS

Aby zdefiniować styl CSS na stronie WWW należy użyć jednego z trzech sposobów, które opisane zostały poniżej. Zapis lokalny <selektor style="właściwość: wartość">…</selektor> Zapis lokalny ma pierwszeństwo przed arkuszami stylów umieszczanych…

Czytam dalej →

Jednostki w arkuszach stylów

Właściwości arkuszy stylów obsługują szeroki zakres jednostek, które zaprezentowane są w poniższej tabeli. Jednostka Opis px Piksel jest najmniejszą adresowalną jednostką na ekranie komputera i w innych urządzeniach. pt Punkty…

Czytam dalej →

Menu w formie zakładek

Często spotykanym rozwiązaniem w projektowaniu menu strony jest tworzenie go w formie zakładek. Poniższe menu składa się z nieuporządkowanej listy ułożonej poziomo. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title> Menu w formie…

Czytam dalej →

Zmiana wyglądu kursora

Istnieje kilka stylów kursora. W poniższej tabeli zostały one zaprezentowane. Styl CSS Przykład selektor { cursor: crosshair } selektor { cursor: pointer } selektor { cursor: move } selektor { cursor: e-resize } selektor { cursor: n-resize } selektor { cursor: ne-resize } selektor { cursor: nw-resize } selektor { cursor: text } selektor { cursor: wait } selektor { cursor: default } selektor { cursor: help }

Czytam dalej →

Komentarze w JavaScript

Komentarze w JavaScripcie pozwalają na dokumentację skryptu wewnątrz kodu. Przydaje się to, gdy ktoś inny chce zrozumieć działanie skryptu lub nawet gdy jego autor po dłuższej przerwie chce powrócić do…

Czytam dalej →

Cztery miejsca na umieszczenie skryptu

Skrypt JavaScript można umieścić w czterech różnych miejscach: W treści strony <body> <script type="text/javascript"> <!– alert("Hello World!"); //–> </script> </body> W nagłówku strony wewnątrz znaczników <head> <head> <script type="text/javascript"> <!–…

Czytam dalej →

Pin It on Pinterest