Instrukcja CASE w zapytaniach SELECT języka SQL

Zapytania w SQL do bazy danych to nie tylko proste porównania klucza lub innych kolumn. Aby pobrać dokładnie spersonalizowane informacje możemy zastosować również instrukcję CASEpodobną do instrukcji switch na przykład z języka C++. Skorzystanie z tej metody znacząco ułatwia pobranie ściśle określonych danych, a przede wszystkim skraca kod naszego programu gdzie musielibyśmy pewnie „odfiltrować” niepotrzebne informacje.

superkomputer-cis-warszawa

CASE działa na takiej zasadzie, że dla każdego wiersza zwracanego w wyniku zapytania sprawdza warunek logiczny i w zależności od wyniku wypisuje komunikat podany po słowie kluczowym THEN.

Przykład użycia instrukcji CASE:

Ogólny kod:

Przeczytaj również

, , , , ,