Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

C++

Funkcje i wskaźniki w C++ cz. II

W pierwszej części artykułu poświęconemu funkcją w C++ pisałem, że kiedy w danej funkcji operujemy na jakiejś zmiennej globalnej to tak naprawdę nie modyfikujemy jej danych, ale kopię, którą robi…

Czytam dalej →

Definiowanie wskaźników w C++

Wskaźniki to jeden z niewielu elementów w C++ który co prawda nie jest konieczny przy pisaniu aplikacji, ale jego znajomość znacznie ułatwia pracę programistą. Zrozumienie ogólnej idei działania wskaźników nie…

Czytam dalej →

Funkcje w C++ cz. I

Funkcja w programowaniu to pewien blok kodu, który wykonuje określone zadanie i zwraca bądź też nie jakąś konkretną daną określonego wcześniej typu (np. int, double czy string). Dzięki funkcją program…

Czytam dalej →

Operatory rzutowania w C++

Czasami podczas pisania programów komputerowych musimy przypisać jakąś daną załóżmy typu double do innej zmiennej, która niestety jest już innego typu. W takim przypadku z pomocą przychodzą nam tak zwane…

Czytam dalej →

Operator sizeof w C++

C++ zawiera bardzo interesujący operator sizeof, który umożliwia programiście sprawdzenie ile pamięci zawiera dany typ lub obiekt. Jest to funkcja szczególnie przydatna zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z nowymi typami,…

Czytam dalej →

Typ wyliczeniowy enum w C++

Typ wyliczeniowy enum w C++ daje programiście bardzo dużo ciekawych możliwości, a co najważniejsze rozwiązuje wiele problemów na jakie można natrafić podczas tworzenia oprogramowania. Takim podstawowym zastosowaniem typu wyliczeniowego enum jest na…

Czytam dalej →

Instrukcja typedef w C++

Instrukcja typedef pozwala programiście między innymi nadać jakąś inną nazwę już istniejącemu typowi. Popatrzmy na przykład: Instrukcja: int wiek; jest równoważna instrukcji: typedef int wiek; wiek twojWiek; //oznacza: int twojWiek;…

Czytam dalej →

Instrukcja wyboru SWITCH w C++

Instrukcja wyboru Switch w C++ jak i każdym innym języku programowania, to tak naprawdę zagnieżdżone If’y. Ogólna składnia tego elementu nie jest zbyt skomplikowana, a wygląda mniej więcej tak: switch(operator_sterujacy) //operator…

Czytam dalej →

Pętla WHILE oraz DO-WHILE w C++

Pętla While jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona, sprawdzenie warunku logicznego na samym początku w przeciwieństwie do instrukcji DO WHILE gdzie warunek ten sprawdzany jest na końcu. (UWAGA: Pętla DO-WHILE…

Czytam dalej →

Pin It on Pinterest